Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Η αργία εγέννησε την πενίαν. 
Η πενία έτεκεν την πείναν. 
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. 
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. 
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. 
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. 
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου